fbpx

E.A.STory - over ons

groene lijn

E.A.S.T. Institute is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met het maatschappelijke doel ‘Herstel de verbondenheid’. Dat doen we met een open aanbod van trainingen en (in-company) trajecten gericht op energiemanagement binnen het individu, de communicatie en de samenwerking.

Binnen onze trainingen en trajecten gebruiken we de E.A.S.T.-methode, die resulteert in verhoging van  de vitaliteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin van medewerkers. Daarmee garanderen we productiviteit, algemeen welzijn en duurzaamheid, ook tijdens transitieprocessen. Met de trajecten ondersteunen we organisaties en bedrijven hun doelen efficiënter te behalen en ontstaat er een bedrijfscultuur met zorg voor jezelf, elkaar, de samenleving en de planeet.

 

E.A.S.T. Institute

groene lijn

E.A.S.T. Institute is de uitwerking van de Menscirkel.  E.A.S.T. staat voor Energetic Awareness, Sensitivity & Transformation en geeft meteen aan waar de methode over gaat. Het instituut verzorgt cursussen en trainingen voor bedrijven, organisaties en individuen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In 2012 werd bovendien een school gestart voor kinderen van 4 tot 18 jaar, de ALIVE-school (Authentic Learning in a Vitalizing Environment).

De afgelopen jaren komt er steeds meer (westerse) wetenschappelijke ondersteuning van de E.A.S.T.-methode vanuit de neurowetenschappen (biologie, psychologie, geneeskunde, fysiologie), paleontologie en psychologie.

 

Hoe het begon

groene lijn

Jef Crab (Leuven, 1957) is de grondlegger van het E.A.S.T.-instituut en ontwikkelde de methode die wij gebruiken. Hij bestudeerde  verschillende kennissystemen op het gebied van menselijk functioneren en verzorgt sinds 1985 cursussen gericht op persoonlijke vorming.

De angst en leegte in de ogen van kinderen op weg naar school, begin jaren ’90, schokten Jef. De oorzaak daarvan lag volgens hem in de afgescheidenheid op persoonlijk, sociaal-maatschappelijk en milieuvlak. Als oplossing hiervoor ontwikkelde hij een methode voor het herstellen van de verbondenheid, het gevoel dat je bij elkaar hoort. Daarbij zocht hij voortdurend naar manieren om de toestand van optimaal en verbonden functioneren ervaarbaar, herhaalbaar en overdraagbaar te maken. 

Jef’s inspanningen leidden in 1994 tot de oprichting van Stichting Ecosystem 2000. Doel van deze stichting is het herstellen van verbondenheid binnen 3 cirkels of bestaansniveaus, om zo bij te dragen aan een mondiale ethisch-ecologische samenleving:

 1. Aardecirkel: economische activiteiten ontwikkelen die het ecosysteem ondersteunen
 2. Menscirkel: de verbondenheid herstellen op individueel vlak, tijdens communicatie en in samenwerking
 3. Hemelcirkel: culturele tolerantie en mondiaal humanisme

In Suriname zijn er de afgelopen jaren verschillende modellen ontwikkeld op het gebied van de Aardecirkel. Op dit moment coördineren we een streekontwikkelingsproces voor de Saamaka in Boven-Suriname, op vraag van het Tribale Gezag. Dit proces richt zich op een natuurondersteunende economie geïntegreerd in de culturele realiteit en met behoud van de sociale structuur van de Saamaka.

Werken aan de Aardecirkel, zoals in het voorbeeld hierboven, is dus belangrijk, maar het werkt niet zonder de juiste attitude van de mens. Greenwashing (je duurzamer voordoen dan je bent) is een voorbeeld van onvoldoende aandacht voor de Menscirkel.

Heel wat verandertrajecten lopen vast omdat initiatieven blokkeren op onderlinge communicatie en tunnelvisie. Dit komt door een tekort aan energie, en daarom richt E.A.S.T Institute zich ook op de Menscirkel.

De transculturele aard en toepassing van de methode geeft invulling aan de Hemelcirkel. Deze krijgt meer en meer gestalte vanwege aan Stichting Ecosystem 2000 verbonden projecten en activiteiten wereldwijd. zoals in Anahata Healing Centre in Ravandur (India).

 

Ons Team

groene lijn

E.A.S.T. medewerkers onderscheiden zich door hun grote mate van betrokkenheid. Zij zijn stuk voor stuk geëngageerde mensen die allen zelf ervaren hebben dat betere communicatie leidt tot betere relaties. Zij hebben door hun toepassing van de E.A.S.T. methode in hun eigen leven vele zaken ten goede zien veranderen en willen iedereen die daar om vraagt helpen ook die stap te maken.

 

 

  Onze klanten

  groene lijn

  Onze klanten zijn bedrijven en organisaties die de noodzaak zien van een transitie naar sociaal, ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

  Zowel op individueel als op collectief niveau hebben we een verantwoordelijkheid naar de generaties die komen. Bedrijven en organisaties spelen een belangrijke rol in de transitie die we dienen te maken als we onze levensvoorwaarden, ons welbevinden en welzijn willen beschermen, ook voor de toekomstige generaties.  Bedrijven kunnen de gewenste transitie bij uitstek ondersteunen door de vorming van hun werknemers. 

  De E.A.S.T.-insteek biedt onze klanten direct de mogelijkheid om problemen die voortkomen uit stress, burn-outs en gebrekkige samenwerking aan te pakken. Dat verhoogt de productiviteit in het bedrijf en zorgt voor een cultuur van wederzijdse ondersteuning, activerende communicatie en duurzaamheid. Dat is goed voor het bedrijf en goed voor de wereld.

  Elke verandering krijgt tenslotte pas echt vorm als er iets verandert in het individu. Niet voor niets luidt het adagium: “Verbeter de wereld, ...”

   

  Search Offcanvas